Selecteer een pagina

Taakgroep Diaconie…Uw kerk in Actie

De diaconie wil mensen in de knel bijstaan, met behoud van respect en waardigheid. Zo kunnen wij een bijdrage leveren aan de samenleving en (nood)hulp bieden waar de overheid verstek laat gaan.

Wij ondersteunen bij financiële en materiële nood, ongeacht geloof, nationaliteit, sekse of overtuiging, ieder mens telt mee. De ondersteuning bestaat uit tegoedbonnen supermarkt, geldelijke steun, een lening, verstrekken van extra voedsel. Wij onderhouden contact met de Voedselbank en SWB (Stichting Welzijn Brummen).

Via SWB zijn ook wij op de hoogte van de komst van nieuwe Nederlanders, zo nodig staan wij hen bij.

Wij ondersteunen initiatieven en acties van Kerk in Actie (in samenwerking met ZWO) en projecten op het gebied van armoedebestrijding, hulpverlening en mensenrechten. (Amnesty International).

Wij proberen samen te werken met de Gemeente Brummen en Team voor Elkaar.

Ook organiseren wij jaarlijkse activiteiten zoals Tehuizenmiddag met verstandelijk beperkten,

lente- en wintermarkt, de Startzondag, een Open Deur met Pinksteren en Kerst.

Iedere zondag wordt een bloemengroet gebracht, een teken van meeleven.

We wisselen informatie uit met de diaconieën van Eerbeek, Hall en Loenen en de MAR. (Maatschappelijke Advies Raad). We vormen een fijn en goed functionerend team!