Selecteer een pagina

Welkom

Aandacht

Aandacht voor elkaar

Wij geloven dat aandacht voor elkaar van levensbelang is. Zoals Jezus mensen zag staan, zo is ons verlangen dat aandacht voor elkaar vorm krijgt in het pastoraat, maar ook in de eredienst, in gesprekken

Aandacht voor het geheim van Gods aanwezigheid

Aandacht voor Gods aanwezigheid kunnen we elkaar niet opleggen of voorschrijven.
We kunnen elkaar wel uitnodigen om er ruimte voor te maken ook omdat we gemakkelijk gesloten raken voor het geheim van Gods aanwezigheid. We lopen ook snel aan onszelf voorbij door onze overvolle agenda’s.

Aandacht voor de ander

Omdat we geroepen om ‘licht voor de wereld en zout voor de aarde’ te zijn. Zoals we bidden voor het welzijn van onze medemensen en onze samenleving, zo dragen we ook daadwerkelijk bij aan een herbergzame en liefdevolle samenleving. Dit krijgt vorm in het diaconaat, in de deelname aan maatschappelijke ontwikkelingen dichtbij of veraf, in aandacht voor een verantwoorde omgang met de aarde.

Welkom bij de protestantse gemeente

De Protestantse Gemeente is een voortvloeisel van de Federatieve Kerkgemeenschap die de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk al sinds 1981 hadden, en die eind 2004 uitgemond is in een fusie.
Onze gemeente omvat behalve de plaats Brummen ook Leuvenheim, Oeken, Broek, Rhienderen en Cortenoever, en heeft ongeveer 1200 leden.

De pastorale zorg van die leden wordt behartigd door onze  predikant Afke Boezewinkel, bijgestaan door de ambtsdragers en vele vrijwilligers.  Er wordt gezocht naar een opvolger van ds. Jan Ek.

Een kerkelijke gemeente heeft natuurlijk een structuur nodig om alle “wereldse” zaken te regelen, maar haar belangrijkste taak is uiteraard de verkondiging van het Evangelie, en de manier waarop dat gebeurt is voor elke gemeente verschillend.
In Brummen proberen wij een open en gastvrije gemeente te zijn, die ingaat op de problemen van deze tijd en haar ogen daar niet voor sluit.

Wat ons voor ogen staat is een kerkelijke gemeente, waar iedereen welkom is, en die ook probeert een gemeente te zijn waar iedereen zich thuis voelt.
Een voorbeeld: een viering op zondag, waar je bij binnenkomst welkom wordt geheten met muziek, er is koffie, je kunt met anderen is gesprek.  De viering sluit daar naadloos op aan, wordt dan een onderdeel van een groter geheel, en staat niet op zichzelf.
Misschien is dat toekomstmuziek, maar die toekomst kan morgen al werkelijkheid zijn.

Mijn naam is Afke Boezewinkel. Op 18 oktober 2015 ben ik op Ameland komen werken als predikante van de Doopsgezind-Gereformeerde Federatie

Ik ben op 23 juli 1959 geboren in een klein dorpje op de Veluwe, in de Steeg. Mijn vader had in zijn voormalige ouderlijke woning, een boerderij, een tuin en cultuurtechnisch bedrijf opgericht. Het bedrijf was gespecialiseerd in aanleg van tuinen en sportvelden/golfbanen.

Lees meer…>

Wat is er te doen in de kerk?

Zo 10.00 uur          Ochtenddienst

Elke zondag bent u voor de viering vanaf 09.30 welkom voor ontmoeting en kunt u na de viering napraten bij een kop koffie of thee

◘  Viering Heilig Avondmaal 1 x per 2 maanden en op Witte Donderdag

◘  Doopdiensten, enkele keren per jaar

◘  1 x per vier weken medewerking van actieve cantorij

◘  4 x per jaar  kerk-school-gezinsdiensten

◘  Andere diensten zoals:
Oecumenische dienst in de Gebedsweek voor de Eenheid
Paascyclus in de Stille Week
Pinksterwake tussen Hemelvaart en Pinksteren
Opendeurdienst in Cafe “De Vrolijke Frans”in Oeken: 1e zondag in augustus
Startzondag in september

 

 

Extra voorzieningen
–  Ringleiding voor slechthorenden
–  Toegankelijk met rolstoel
–  Dienst te beluisteren via kerkwebbrummen.nl. 
–  Autodienst voor mensen die niet op eigen gelegenheid dienst kunnen bezoeken

Door de week:
Repetitie Cantorij,   
Catechese in groepen
Elke dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur inloophuis in koffiezaal
Maandelijks gezamenlijke maaltijd van 18.00– 19.00 uur

En nog veel meer