Selecteer een pagina

Omzien naar elkaar.

Iets betekenen voor

een ander.

Wij zijn de Protestantse Gemeente Brummen

Een veelkleurige gemeente, met oog voor elkaar,
onze omgeving en ons dorp

Welkom!

 Klik op het plaatje- U komt op Youtube PG Brummen- 1 nov vanaf 09.55u: klik op "live"  voor de uitzending van de intrededienst

Klik op het plaatje- U komt op Youtube PG Brummen- 1 nov vanaf 09.55u: klik op "live" voor de uitzending van de intrededienst

Intrededienst op 1 november

De nieuwe Corona Maatregelen hebben helaas ook invloed op de feestelijke intrededienst van onze nieuwe dominee, Afke Boezewinkel. Gisteren heeft de commissie besloten geen extra mensen toe te laten tijdens deze dienst op zondag 1 november. De mensen die meewerken aan de dienst zullen er zorg voor dragen dat het een warme en feestelijke dienst wordt die volledig digitaal te volgen is. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken staat op de home pagina van deze website een “knop”  die u kunt aanklikken. Hierna wordt u direct doorgeschakeld naar het youtubekanaal PG Brummen. Klik daar op “live” voor de  directe uitzending (vanaf 09.55u)
De mensen die zich al hadden opgegeven kunnen dus helaas niet aanwezig zijn! Mocht u hulp nodig hebben bij het digitaal bijwonen geef dit dan tijdig aan bij familie, vrienden of gemeenteleden. We zijn er van overtuigd dat we dit met elkaar kunnen oplossen. Nog steeds kijkt de commissie uit naar een feestelijke en kleurrijke dienst!! Namens de commissie: Anita, Ank, Sietske, Cees, Sienke, Tineke en Yolanda. (tel:0681944959)

Reserveren voor kerkdiensten noodzakelijk

Reserveren deelname kerkdienst
Ook in onze gemeente houden we ons aan de afspraken gemaakt op landelijk niveau.
Dat betekent dat het aantal bezoekers van een dienst beperkt blijft tot 30 bezoekers.  Het precieze aantal kan voor komende weken nog wijzigen- dat is via de media en kerkwebbrummen te volgen.
Een beperkt aantal betekent dat we moeten reserveren.
Om toch iedereen de gelegenheid te geven een dienst te bezoeken zal het reserveren zo ingericht worden dat wie al geweest is weer achteraan bij de reserveringen aansluit.

Aanmelden kan op woensdag en vrijdag  17.00-20.00u. Bij voorkeur via email.
Telefoon: Willy Hugen 0575-471633

Email:  reserveer@pknbrummen.nl   (ook vanaf woensdag 17.00u)

Veiligheidsregels voor de kerkdiensten

De afspraken die voor de viering gelden zijn:  Vanaf 11 oktober  maximaal 30 bezoekers mogelijk.
Autodiensten zijn om veiligheidsredenen niet mogelijk.
Er wordt niet gezongen en geneuried. Er zal muziek te beluisteren zijn.  Antwoord van de gemeente op welkom,  Onze Vader,  mag gesproken worden.
We zullen op 1,5 m afstand van elkaar zitten, echtparen/gezinnen mogen bij elkaar zitten.
Voor de dienst zal de kerkzaal ruim een uur worden gelucht, zodat er verse  buitenlucht in de kerkzaal is.
De toreningang is niet open. Elke ingang geeft toegang tot een gedeelte van de zitplaatsen in de kerk.
Bij het binnenkomen en verlaten van de kerzaal wordt geadviseerd een mondkapje te dragen.
Een begeleider vraagt u bij aankomst of u hoest of koorts hebt. Zo ja, dan kunt u helaas niet deelnemen.
Ook vraagt de begeleider of u gereserveerd hebt.  Is dit onverhoopt niet zo, en is er voldoende plaats,  dan wordt u verzocht  uw telefoonnummer te noteren. Dit is om eventueel na te kunnen bellen.
In de hal wordt u verzocht de handen te ontsmetten met handgel.
Een eventuele rollator zal door de begeleider voor in de kerk geparkeerd worden.
Een begeleider zal u uw zitplaats wijzen. We beginnen voor in de kerk(U kunt daardoor helaas  niet op uw vaste plaats zitten). De plaatsen zijn gemarkeerd met een blauw pijltje. Daar kunt u zitten.  Als familie neemt u plaats tussen twee pijltjes. De begeleider zal u aanwijzingen geven.
U wordt verzocht een eventuele hoest tijdens de viering te onderdrukken, of in een mouw/zakdoek  te kuchen als u het niet kunt onderdrukken
Collecteren: alleen een openschaalcollecte voor de diaconie bij de uitgang.
Ook het verlaten van de kerk gaat op aanwijzing van de begeleiders. Er wordt geen koffie geschonken.  Buiten wordt u verzocht door te lopen tot het plein voor de toren. Als u (op afstand) nog even een woordje wilt wisselen kan het daar.

.

Info mbt nieuwe vorm website

Een belangrijke vernieuwing is dat de website nu ook geschikt is om op de mobiel te bekijken (is “responsive” zoals dat heet). Ook is beeldmateriaal wat nadrukkelijker aanwezig.

Verder willen we de website minder als nieuwsbulletin gebruiken (daar hebben we de Wegwijzer en de Nieuwsbrief voor).  De website is nu meer bedoeld voor het geven van achtergrond informatie,  info voor gasten, verdieping, uitstralen dat we deel zijn van de dorpsgemeenschap.

 Het kan zijn dat door het omzetten de website eerst nog moeilijk opent.  Dat wordt later beter.

Bij blijvende storing of ontdekte missers in de site, neem dan even contact op met Henk Ensing:  hjensing@gemail.com

.

Doop

Op zondag 6 september is Deks Noah-Dean Henrik gedoopt. Dochter van Eric Gietelink en Tessa van Tent Becking

Berichtje van de beroepingscommissie:

Zondag 20 september is de beroepingscommissie naar Ameland gereisd om Ds. Afke Boezewinkel in Hollum op te zoeken. Eerst met de auto, dan met de snelboot en daarna met een groeps-taxi naar de kerk. Allemaal mondkapjes mee, want dat kan niet anders, natuurlijk.

In de dienst hebben we erg genoten van de muzikale begeleiding: orgel, trompet, dwarsfluit, piano, en zang van twee solisten en af en toe ook Ds. Afke Boezewinkel!

De sfeer was licht en positief en de preek was erg bemoedigend. Na de dienst liep de dominee met de fiets aan de hand met ons mee naar haar huis. Daar werden we getrakteerd op koffie met gebak, een lekker drankje en later nog een heerlijke zelfgemaakte soep met lekkere broodjes erbij. Het was een prachtige zondag, dus een wandeling richting de zee mocht niet ontbreken. Daarna kwam de taxi ons weer ophalen en hebben we afscheid genomen van Ds. Afke Boezewinkel in de wetenschap dat ze al heel snel naar Brummen komt. We kijken er naar uit!!!!

Foto’s van de startzondag 27 sept.   Thema “de zaaier”.
Uitleg en wandeling in het voedselbos

Foto van de week
AvdW

Komende kerkdiensten

 Zondag 18 oktober
10.00 uur:   Ds. J. Ek
Collecte:      Werelddiaconaat

Zondag 25 oktober: Bijbelzondag – Afscheid en herbevestiging ambtsdragers
10.00 uur:   Ds. J. Ek
Collecte:      Ned. Bijbelgenootschap

Zondag 1 november: Intrede ds. Afke Boezewinkel
10.00 uur:   Ds. J. Ek
Collecte:      Voedselbank Zutphen

Zondag 8 november: Dankdag
10.00 uur:   Ds. A. Boezewinkel
Collecte:      Zending

Zondag 15 november
10.00 uur:   Ds. J. Ek
Collecte:      Speciaal doel

Zondag 22 november: Gedachtenisdienst
10.00 uur:   Ds. J. Ek
Collecte:      Landelijk jeugdwerk

19.00 uur:   Gedachtenisdienst voor familieleden, ds. J. Ek
Collecte:      Speciaal doel

Zondag 29 november: Eerste Advent
10.00 uur:   Ds. A. Boezewinkel
Collecte:      Amnesty International

Vorige Viering

Zondag 18 oktober ds Ek. In Mattheüs 22 vers 15- 22 wordt aan Jezus de vraag gesteld: Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer? Dat is een diep principiële vraag waarop nog niet zo gemakkelijk een antwoord is te geven. Als mens leef je in systemen waaraan je je nauwelijks kunt onttrekken.