Selecteer een pagina

Omzien naar elkaar.

Iets betekenen voor

een ander.

Wij zijn de Protestantse Gemeente Brummen

Een veelkleurige gemeente, met oog voor elkaar,
onze omgeving en ons dorp

Welkom!

Meevieren:  Klik op het plaatje- U komt op Youtube PG Brummen-U klikt op het "live"plaatje voor de live-stream.

Meevieren: Klik op het plaatje- U komt op Youtube PG Brummen-U klikt op het "live"plaatje voor de live-stream.

Vorige Viering - uitleg hoe de viering van vorige zondag te zien is

Klik op het plaatje hieronder en u ziet de opname van vorige zondag.
Op Youtube wordt de opname na één dag verwijderd. Dit omdat het moeilijk te bepalen is op welke liederen-afbeeldingen-etc auteursrechten gelden.
Wilt u graag een dienst van langer geleden terugzien, mail dan even naar  hjensing@gmail.com
Dan krijgt u de link toegestuurd.

De viering van 24 oktober

Afspraken mbt corona vanaf 25 september

We zijn blij dat de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten weer ruimer zijn geworden vanaf 25 september. Toch blijf het advies van de PKN Nederland waar  mogelijk een zekere afstand te houden. M.a.w. voorzichtig blijven.
In de kerk  hopen we dat ieder zich weer vrijer mag voelen ook wat betreft de keuze van zitplaats. Gelukkig hebben we veel ruimte in de kerk zodat wie extra belang hecht aan afstand vanwege kwetsbaarheid bijvoorbeeld onder toren kan gaan zitten. Daar is de bezetting over het algemeen gering.
De handgel laten we de eerste tijd in de hal staan voor diegene die dat wil gebruiken.

 

Foto van de week- De aalscholver

Eindelijk is het zover.
Op 14 november is er weer een kerk, school, gezinsdienst.
Het thema van deze dienst is delen.

Op 11 november gedenken Maarten van Tours, sint Maarten.
Op een koude dag, bij de stadspoort van Amiens deelde hij zijn rode soldatenmantel met een arme bedelaar. In een droom nadien, zag hij dat hij zijn halve mantel met Jezus had gedeeld. Hij verliet toen het leger, liet zich dopen en werd kluizenaar.

Er kan op verschillende manieren gedeeld worden, we delen op dit moment in Nederland onze ruimte met de vele vluchtelingen uit Afghanistan. Onder deze vluchtelingen zijn ook kinderen. Hoe is het om alles achter te laten en in armoede naar een vreemd land te gaan.
Daar gaan we het over hebben in deze dienst, speciaal voor kinderen en hun gezinnen.
We starten om 10:00 uur.

Komende kerkdiensten

 

Zondag 31 oktober: Bijbelzondag
10.00 uur:   Ds. A. Boezewinkel
Collecte:      Zending
Autodienst*: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467
reserve: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

Zondag 7 november: Dienst van Woord en Tafel
10.00 uur:   Ds. J. Ek, m.m.v. de cantorij
Collecte:      Voedselbank Zutphen
Autodienst*: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025
reserve: Fam. Ensing, tel. 565531

Zondag 14 november: Kerk-School-Gezinsdienst
10.00 uur:   Ds. A. Boezewinkel
Collecte:      Speciaal doel
Autodienst*: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272
reserve: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

Zondag 21 november: Eeuwigheidszondag
10.00 uur:   Ds. J. Ek
Collecte:      Speciaal doel
Autodienst*: Fam. Ensing, tel. 565531
reserve: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

Zondag 21 november: Nagedachtenisdienst
19.00 uur:   Ds. J. Ek en ds. A. Boezewinkel, m.m.v. de cantorij
Collecte:      Speciaal doel
Autodienst*: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467
reserve: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025

 Zondag 28 november: Eerste Advent
10.00 uur:   Ds. A. Boezewinkel
Collecte:      Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Autodienst*: Dhr. J. Regelink, tel. 560227
reserve: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

 Zondag 5 december: Tweede Advent
10.00 uur:   Ds. J. Ek
Collecte:      Amnestie International
Autodienst*: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025
reserve: Fam. Ensing, tel. 565531

 Koffiedrinken:           Iedere zondag vóór (vanaf 9.30 uur) en na de dienst
*Autodienst:               Bellen zo mogelijk op vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur