Selecteer een pagina

Omzien naar elkaar.

Iets betekenen voor

een ander.

Wij zijn de Protestantse Gemeente Brummen

Een veelkleurige gemeente, met oog voor elkaar,
onze omgeving en ons dorp

Welkom!

Meevieren:  Klik op het plaatje- U komt op Youtube PG Brummen-U klikt op het "live"plaatje voor de live-stream.

Meevieren: Klik op het plaatje- U komt op Youtube PG Brummen-U klikt op het "live"plaatje voor de live-stream.

Vorige Viering - uitleg hoe de viering van vorige zondag te zien is

Klik op het plaatje hieronder en u ziet de opname van vorige zondag.
Op Youtube wordt de opname na enkele  dagen verwijderd. Dit omdat het moeilijk te bepalen is op welke liederen-afbeeldingen-etc auteursrechten gelden.
Wilt u graag een dienst van langer geleden terugzien, mail dan even naar  hjensing@gmail.com
Dan krijgt u de link toegestuurd.

Vorige viering:  15 mei

Foto van de week-HB: Prachtige vlinders

Komende kerkdiensten

 

Zondag 22 mei
10.00 uur:   Ds. A. Boezewinkel
Collecte:      Rampenhulp
Autodienst*: Dhr. E. Ekkel, tel. 06-46364626
reserve: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag
10.00 uur: Ds. A. Boezewinkel
Collecte: Vrienden van Tolzicht
Autodienst*: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272
reserve: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

Zondag 29 mei
10.00 uur:   Ds. J. Ek
Collecte:      Solidaridad
Autodienst*: Fam. Ensing, tel. 565531
reserve: Dhr. H. Koekoek, tel. 564025

Voor toelichting op de collectes zie elders in dit nummer 

Koffiedrinken:           Iedere zondag vóór (vanaf 9.30 uur) en na de dienst
*Autodienst:              Bellen zo mogelijk op vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur