Selecteer een pagina

Pastorale Raad

PASTORAAT IS ‘OMZIEN NAAR ELKAAR’

Gemeente zijn we met z’n allen, voor elkaar en met elkaar.

Taak van ons allemaal…

In de zondagse eredienst voelen we ons verbonden met elkaar. We horen hoe we in de praktijk kunnen omzien naar elkaar, we bidden samen voor onze zieken, de mensen die het moeilijk hebben, om welke reden ook.
En er is een Taakgroep Pastoraat. Maar wat is pastoraat?
‘De kern van pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan.’ Dat kan dus ook gewoon in je eigen omgeving. Even een kopje koffie drinken bij je buurvrouw die alleen is, een pannetje soep brengen naar je buurman die ziek is, of gewoon even een praatje maken op straat. Het is zo vanzelfsprekend.

Binnen onze gemeente zijn er heel veel mensen die dit als een taak op zich hebben genomen. De bezoekmedewerkers, die de verjaardagskaarten rondbrengen, soms al meer dan veertig jaar, de ouderlingen en de pastorale medewerkers.

Allemaal doen ze dat met veel plezier!
Maar soms is het ook fijn om een taak weer over te kunnen dragen.

Op dit moment zijn er ouderlingen die al meer dan twaalf jaar hun werk doen en ook pastoraal medewerkers die zich enkele jaren hebben ingezet, voor wie het moment gekomen is, dat ze graag willen stoppen. Dit lijkt een probleem, want waar vinden we mensen die hun taak over willen nemen? Maar, als we het belangrijk vinden om samen gemeente te zijn, dan moet het toch mogelijk zijn om de pastorale taak samen te delen! Eenvoudig door in je eigen omgeving om te zien naar mensen die wel wat aandacht kunnen gebruiken. En kom je mensen tegen die graag contact willen met een predikant, dan mag je altijd een beroep doen op onze predikanten.

In een tijd waarin het moeilijk is om mensen te vinden voor een pastorale taak zou het fijn zijn als we op deze manier gemeente kunnen zijn, met en voor elkaar.

Het zou fijn zijn als u zich geroepen voelt om een taak in het pastoraat op te pakken. Neemt u dan contact op met Hanneke Koekoek, tel.nr. 564025